Artikel 100 Grondwet en onderzoek Irakbesluit

Misschien hadden de Tweede Kamerfracties die een onderzoek willen naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak beter een beroep op de Grondwet kunnen doen. Het eerste lid van artikel 100 stelt dat de regering de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht dient te verstrekken. Daarvan kan worden afgeweken (lid 2) als dwingende redenen dit vooraf verstrekken van inlichtingen verhinderen; `in dat geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt`. `Dwingende redenen` zal in dit specifieke geval slaan op het geheimzinnige `gedoe` waar onder anderen de huidige minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen zich indertijd op beriep. Het had iets van doen met zeer vertrouwelijke informatie van spionagediensten, die ons `anders` niet meer deelgenoot zouden willen maken.

Welnu, uit artikel 100 komt duidelijk de principieel controlerende taak naar voren die de Kamer heeft ten aanzien van enige door de regering geïnitieerde militaire betrokkenheid. Mocht nadien hierover twijfel bestaan, dan moet openheid van zaken worden verschaft.

    • Ralph Panhuyzen