4-Jarige vmbo-opleiding met startkwalificatie lost veel op

Het artikel `Jeugdbeleid moet vooral praktisch zijn` van Jaap Noorda is het zoveelste waar het probleem rond het vmbo ter sprake wordt gebracht, met maar alleen een vage suggestie dat er meer praktijk in de opleiding moet komen (Opiniepagina, 17 april). Hoé dat moet in het bestaande leerplan wordt niet aangegeven. We zijn van een 2-jarige zeer praktisch ingestelde ambachtschool en via een 4-jarige lts nu aangeland bij een 6-jarige opleiding met minder praktische vaardigheden dan ooit. Dat praktisch ingestelde leerlingen afhaken is dan ook geen wonder. Maak een 4-jarige vmbo-opleiding die de noodzakelijke startkwalificatie geeft en niet 4 jaar vmbo plus 2 jaar mbo. Dat voorkomt ook het irritante geharrewar over het toelatingsniveau op het mbo met nogal wat miskleunen door te lage inschaling.

Een volwaardige praktijkopleiding al in het eerste jaar starten, met een half jaar snuffelperiode. Drastische inkrimping van de theorie in de onderbouw. Geen 14, maar een beperkt aantal geclusterde vakken (algemene ontwikkeling). Nederlands en Engels moeten blijven. Wis-, natuur- en scheikunde direct relateren aan het gekozen praktijkvak, maar zeer beperkt van omvang. Examineren met nadruk op praktijkvaardigheden en talen. Zo`n opzet zal de vervroegde uitstroom drastisch kunnen indammen.

    • Ing. D. van der Torre