Tweede Kamer wil sneller actie tegen mishandeling

De Tweede Kamer vindt de maatregelen van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) om kindermishandeling tegen te gaan, lang niet ver genoeg gaan.

Dit bleek gisteren tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. Aanleiding voor het debat waren de uitkomsten van twee onderzoeken waaruit blijkt dat jaarlijks minimaal 107.000 kinderen in Nederland mishandeld worden.

De Kamerleden eisen van de minister snelle actie. Ze willen onder meer ook een drastische aanpak van de wachtlijsten bij hulpverleningsinstellingen en bij opvoedingsondersteuning voor gezinnen. Dat laatste zei Rouvoet direct toe.

VVD-Kamerlid Verdonk vindt dat huisartsen altijd verplicht kindermishandeling moeten melden bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. „Nu hebben dokters alleen een morele plicht.” Rouvoet voelt daar echter weinig voor. Volgens hem kan het er toe leiden dat ouders hun kinderen niet meer naar de huisarts brengen. „En het belang van het kind staat voorop. Bovendien hebben artsen een vertrouwensfunctie.” Hij wees er op dat het vorige kabinet ook geen meldplicht wilde.

CDA-Kamerlid Çörüz drong er tijdens het debat op aan om de Raad voor de Kinderbescherming en andere instellingen de mogelijkheid te geven om onaangekondigd huisbezoeken af te leggen als er aanwijzingen zijn van kindermishandeling. Volgens Rouvoet gebeurt dat incidenteel al. Çörüz vroeg zich af hoeveel veroordelingen voortvloeien uit het aantal zaken dat belandt bij het Openbaar Ministerie. Rouvoet liet weten dat het volgens hem niet altijd in het belang van het kind is als een ouder veroordeeld wordt.

De fracties vinden het onacceptabel dat het dertien weken duurt voordat een melding van kindermishandeling is verwerkt. De minister zal overleggen met de betrokken instanties om te kijken of hij de termijn kan verkorten. „Misschien naar acht of tien weken.”

Rouvoet is blij met de nieuwe cijfers over kindermishandeling omdat ze de omvang van het probleem „nu eindelijk duidelijk maken”. Op verzoek van de ChristenUnie zal hij kijken of de Kindertelefoon ook voor mobiel bellen gratis kan worden. Nog voor de zomer volgt opnieuw een debat over de plannen van Rouvoet.