Pardon alsnog mogelijk na een leugen

Vreemdelingen die één keer een valse identiteit hebben opgegeven, kunnen toch in aanmerking komen voor de pardonregeling voor asielzoekers die in de maak is. Structureel liegen leidt wel tot uitsluiting van het pardon. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er een pardon moet komen voor asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet (voor 1 april 2001) een asielverzoek indienden en nog steeds in Nederland wonen. Het gaat om mensen wier verzoek werd afgewezen, of die slechts tijdelijk asiel kregen. Staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) legt momenteel de laatste hand aan de pardonregeling. De ministerraad zou er vanmiddag over spreken.

Ruzie tussen de huidige coalitiegenoten PvdA en CDA over een pardon leidde vlak na de verkiezingen nog tot een motie van afkeuring tegen voormalig minister Verdonk (VVD) en vervolgens tot een constitutionele crisis, toen Verdonk niet opstapte. De PvdA en de kleine coalitiepartner ChristenUnie vonden dat er een eind moest komen aan „de slepende onzekerheid en de schrijnende omstandigheden” van asielzoekers die al lang in Nederland wonen.

Albayrak moet naar verwachting vanavond nog met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overeenstemming bereiken over uitvoering van de regeling. Iemand die voor het pardon in aanmerking wil komen, moet een verklaring van de burgemeester van zijn woonplaats aanvragen dat hij in 2006 daar woonachtig was. Gemeenten mogen ook niet meer opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Uitvoering van het pardon kost 55 miljoen.

Vorig jaar besloot de Hoge Raad dat vermelding van onjuiste persoonsgegevens bij het aanvragen van het Nederlanderschap niet automatisch leidt tot kwijtraken van het Nederlandse paspoort. De overheid moet argumenten aandragen voor het afnemen van het paspoort. De Immigratie- en Naturalisatiedienst had zo’n argumentatieplicht altijd ontkend.