Overgangsfase naar nieuw klimaat zorgelijk

Volgens Jacques van Nederpelt heeft de opwarming van de aarde ook goede kanten omdat die netto tot grotere oogsten zou leiden (Opiniepagina, 17 april). Zelfs als die aanname klopt ziet hij twee dingen over het hoofd.

1. Grotere oogsten in een land zullen niet automatisch hun weg vinden naar een ander land met misoogsten. De ontoereikende hulp bij hogersnoden heeft dat vaak aangetoond.

2. Het gaat niet om de stabiele situatie in het nieuwe klimaat, maar om de (lange) overgangsfase.

Een klimaatverandering heeft de aarde wel vaker gehad, maar zoiets leidt gewoonlijk ook tot (massa)sterfte. Soorten moeten zich in die overgangsfase continu aan een telkens weer ander klimaat aanpassen. Dat gaat via het proces van `survival of the fittest` oftewel `death of the unfittest`. 250 miljoen jaar geleden leidde dat tot het uitsterven van 90 procent van de soorten. Het is niet zeker of de verandering nu zo groot zal zijn, maar waarschijnlijk gaat hij wel veel sneller. En wat dodelijk is, is niet de verandering zelf, maar de mate van verandering per tijdseenheid. Of, beter: per generatie.