Mondo bizarro (15)

dolfijn.jpgDe Dag van de Overwinning nadert, een dag om veteranen van de Grote Vaderlandse Oorlog in het zonnetje te zetten. Hoewel het Kremlin tegenwoordig eist dat de dankbare natie ze dag in, dag uit bedankt. De arme oudjes worden doodgenuffeld, verpletterd onder bergen medailles en boeketten … 

In Kaliningrad doen ze het op bijzondere wijze. Op het felicitatiekaartje dat elke veteraan deze week in de bus vindt, staan drie oudjes in uniform naast de tekst ’9 mei: Dag der Overwinning!’  De achterkant van het kaartje is verhuurd aan uitvaartbedrijf VMK: wij cremeren en begraven voor budgetprijzen! Uitvaartdiensten met een militair karakter, krijgshaftige grafstenen, grote keus uit natuursteen!

Keihard kapitalisme daar. En Kaliningrad had al een reputatie. Zo drukten kranten op legerdag, 23 februari, advertenties af - ’veteranen, bedankt!’ - met  een plaatje van een nazistische Tiger-tank, het hakenkruis goed zichtbaar. In 2005 bedankte Kaliningrad de oudjes met een prachtgedicht, helaas ontsierd door een klein spelfoutje. De strofe: ‘Veteranen, alleen u kunt vandaag de slaap niet vatten’ veranderde in ‘Veteranen, alleen u bent vandaag geen zatlap’.

Elk jaar wel wat. (Izvestija)