Kritisch rapport over Europol

De EU is er de afgelopen jaren niet in geslaagd doelmatig op te treden tegen de georganiseerde criminaliteit. Europol functioneert nog steeds onder de maat en wordt in de lidstaten nauwelijks serieus genomen. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Centre for European Reform.

pagina 11