Houd aardrijkskunde in ere

Jan Blokker vroeg zich in deze krant van 7 april af of aardrijkskunde nog wel bestaat. Als het aan Blokker ligt wordt aardrijkskunde versmald tot topografie, de `aardrijkskundige` ruimte gezien als een afgeleide, of verlengstuk van de `historische` tijd. Geologie, hij noemt het aardkunde, zou interessant kunnen zijn, maar de lol is er gauw af als een boek over dit onderwerp vervalt tot wat hij noemt `deskundigenjargon`. Als Blokker gelijk heeft, en ik ben bang dat veel meer mensen er zo over denken: atlassen zijn leuk, topografie is nuttig, maar voor de rest is aardrijkskunde een redundant vak, dan hebben wij dit voor een belangrijk deel aan onszelf te wijten.

    • Sjoerd van Meteren Heerenveen