Extremisme bij jongeren neemt toe

Politiek en religieus extremisme in Nederland neemt toe. Zowel islamitisch radicalisme, dierenrechtenactivisme, en links- en rechts-extremisme groeien.

Dat blijkt uit het vanochtend gepubliceerde jaarverslag 2006 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Hoewel de dreiging van terreuraanslagen door islamitisch radicalen het afgelopen jaar afnam, ziet de AIVD een gestage groei van de radicalisering van moslimjongeren. Belangrijkste oorzaak is de groei van het salafisme (een ultraorthodoxe variant van de islam) in Nederland.

Ondanks weerstand bij veel moskeeën weten salafistische predikers steeds meer moslimjongeren te bereiken. „Er is een voortdurende aanwas van (vooral lokale) jihadistische netwerken”, schrijft de AIVD. Onder moslimjongeren ontstaat een „levendige jihadcultuur”. Deze ontwikkeling kan „uiteindelijk het voortbestaan van de democratische rechtstaat op het spel zetten”, schrijft de AIVD. Ook Nederlandse jongeren van Turkse afkomst blijken in toenemende mate vatbaar voor de extremistische islamitische ideologie.

De AIVD verklaart een deel van de populariteit van de extremistische islam overigens als een poging van jongeren om door provocerende en radicale uitlatingen een eigen identiteit te creëren.

Linkse extremisten gebruikten in 2006 steeds vaker geweld, vooral tegen (vermeend) rechtse extremisten, schrijft de AIVD. Dierenrechtenactivisteiten intimideren en bedreigen vaker personen (en familieleden) van mensen die werkzaam zijn in de proefdierindustrie. De groep Respect voor Dieren is volgens de AIVD verantwoordelijk voor de meeste incidenten, en is „fors gegroeid”. De Partij voor de Dieren wordt door deze groep „verguisd”.

De AIVD ziet in de rechts-extremistische hoek een groei van „niet politiek actieve neonazistische organisaties”. Een voorbeeld daarvan is Blood & Honour , een organisatie die zich met rechts-extremistische muziek en survivaltrainingen bezighoudt ter voorbereiding van de door hen verwachte rassenstrijd. Deze organisatie krijgt steeds meer structuur.

enkele extremistische sites: nvu.info, kafka.antifa.net, respectvoordieren.nl

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Extremisme bij jongeren neemt toe (27 april, pagina 2) staat kafka.antifa.net ten onrechte genoemd als een extremistische site. Kafka doet onderzoek naar rechts-extremisme in Nederland.