Evolutietheorie staat ver van Intelligent D. denken

Het is onthutsend om te lezen dat Marianne Thieme wetenschappelijke gedachtenvorming, die geleid heeft tot de evolutietheorie, gelijkschakelt met het statische dogmatisme van Intelligent Design of andere andere creationistische goddelijke varianten (NRC Handelsblad, 30 maart).

De slotvraag `wie boeit dat?` - als het gaat over het ontstaan van het leven - uit de koker van de voorzitter van de Partij voor de Dieren getuigt niet alleen van dedain maar ook van geestelijke leegstand op het gebied van kennis en begrip van natuurwetenschappelijk onderzoek.

    • Dr. Eric van Agtmaal Amstelveen