De terroristen

Ik ben erg verheugd met de bijdrage van Jeffrey Jonkers `Ook Nederland criminaliseert Palestijns verzet tegen Israël` (nrc.next, 23 april). Het verbaast en ergert me hoe de Palestijnen in het algemeen en Hamas in het bijzonder voortdurend als `de terroristen` worden neergezet. Zij hoeven alleen maar het terrorisme af te zweren en Israël te erkennen en dan mag er met hen gepraat worden. Dat Israël de veroveraar en bezetter van de Palestijnse gebieden is, die alle oproepen tot vredesoverleg en VN-resoluties aan zijn laars lapt, wordt nauwelijks vermeld.