Conflict over rechten tv-serie Flodder

De familie Flodder rond de tafel, uit de televisieserie die werd opgenomen in 1994. Foto Dijkstra Scene : allen aan tafel van de familie Flodder 1994 Dijkstra bv.

Een nieuwe tv-serie rond de familie Flodder dreigt te stranden door een conflict over de rechten en over het budget. Dick Maas, schrijver en regisseur van drie Flodder-films en van tal van afleveringen van de gelijknamige tv-serie, is een rechtszaak begonnen tegen Armada Productions, die zichzelf beschouwt als de rechtmatige eigenaar van het ‘Flodder-format’.

De nieuwe tv-serie van 26 afleveringen zou eigenlijk met ingang van vorige maand worden uitgezonden door RTL. De serie zou worden gemaakt door Armada Productions, een firma van Pieter Klapwijk, in samenwerking met het filmproductiebedrijf Eyework Egmond. De onderhandelingen daarover waren in een vergevorderd stadium, maar niet afgerond, vertelt Klapwijk. „Het productiebudget was al vastgesteld, op 140.000 euro per aflevering.”

De productie ligt nu stil door de juridische procedure van Maas tegen Armada. Maas meent dat alleen hij het recht heeft om nieuwe Flodder-films en -tv-series te maken: „Ik ben nog steeds eigenaar van het Flodder-format en ik heb dat ook nooit verkocht.”

Klapwijk is van mening dat hij sinds twee jaar deze zogenoemde ‘formatrechten’ bezit: „Daar heb ik geen twijfel over. Twee advocaten hebben dat bevestigd.” Armada’s raadsman heeft deze maand een repliek van die strekking naar Maas gestuurd.

De twee partijen hebben vorige maand ondanks hun juridische geschil gesproken over een plan om samen aan een nieuwe reeks te gaan werken, voor RTL. Maas zegt echter dat de afleveringen voor niet minder dan 170.000 euro kunnen worden gemaakt. Volgens Maas wacht hij ook op een financieel fiat van RTL om met de daadwerkelijke voorbereiding te kunnen beginnen.

Flodder is een van de meest succesvolle ‘formats’ uit de Nederlandse filmgeschiedenis. De films van Dick Maas trokken samen meer dan vier miljoen bezoekers. De vijf reeksen van de tv-serie worden nog altijd uitgezonden.

De onduidelijkheid over de rechten is een erfenis van First Floor Features. Het door Dick Maas en Laurens Geels opgerichte filmproductiebedrijf ging in 2004 failliet. De curator verkocht in 2005 de rechten van twee bestaande Flodder-series aan RTL en een restant van film- en tv-rechten aan Armada Productions. Klapwijk gaat ervan uit dat hij met deze transactie alle auteursrechten heeft verworven.

Maas heeft in het verleden zijn auteursrechten overgedragen aan producent First Floor, erkent hij, maar daarbij gaat het om bestaande films en tv-series. De filmproducent (in dit geval First Floor) krijgt deze auteursrechten voorzover die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van een specifieke film, zeggen de adviseurs van Maas. Onder die auteursrechten vallen volgens hen niet de ‘format-rechten’, ofwel de rechten voor nieuwe films en series over Flodder. De contracten rond Flodder geven volgens Maas geen uitsluitsel: „Er is geen document waarmee ik mijn rechten op het format heb overgedragen.”

Volgens Armada is er „een door Maas ondertekend document waarin hij wel de formatrechten overdraagt”.

Armada heeft in een eerder stadium aan Maas voorgesteld om de film te maken in samenwerking met uitvoerend producent Egmond. Deze productiemaatschappij was toen nog volledig eigendom van een jeugdvriend van Laurens Geels, die ook als adviseur voor Egmond werkt. Maas wil niets te maken hebben met zijn oude zakenpartner Geels.

Cultureel Supplement vechten om rechten