Boetes na medische fouten verhogen

Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) overweegt een verhoging van de schadeclaims die geschillencommissies aan ziekenhuizen kunnen opleggen bij ernstige medische fouten.Dat zei hij gisteren in een spoeddebat met de Tweede Kamer over vermijdbare fouten in ziekenhuizen.

Momenteel kan een ziekenhuis een boete van maximaal 5.000 euro opgelegd krijgen. Klink gaat onderzoeken of dat opgeschroefd ekan worden tot mogelijk 25.000 euro, om te stimuleren dat het aantal medische missers daalt. Woensdag bleek uit onderzoek dat door fouten van artsen jaarlijks 1.735 mensen onnodig overlijden in ziekenhuizen, en dat 30.000 mensen schade oplopen. Klink beloofde in juni met een actieplan te komen met concrete doelstellingen om het aantal medische fouten drastisch te verminderen.

De minister staat sympathiek tegen over het idee dat ziekenhuizen verplicht worden hun sterftecijfers openbaar te maken. Hij wil ook alle ziekenhuizen in 2008 verplichten een veiligheidsmanagement-systeem te hebben voor het melden en analyseren van fouten. Klink noemde het in dit verband opvallend dat ziekenhuizen onderling ongeveer evenveel medische fouten maken, maar dat afdelingen binnen ziekenhuizen grote verschillen tonen.

De minister wil de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ruimere bevoegdheden geven. Slecht presterende ziekenhuizen kunnen bestuurlijke boetes tegemoet zien. Als er aanwijzingen zijn dat een arts heeft gefaald, blijven patiëntendossiers niet meer gesloten voor de inspecteurs. En in extreme gevallen kan de Inspectie straks afdelingen stilleggen.

De Kamer reageerde over het algemeen tevreden. Kamerlid Vendrik (GroenLinks): „Complimenten voor de minister dat hij met zijn volle politieke gewicht in de kwestie zit.” Klink wilde zich echter niet laten vastpinnen op een streefcijfer. De PVV wil 80 procent minder vermijdbare ziekenhuisdoden in 2008, de PvdA een halvering in drie jaar.