Bezuiniging Rijk zonder ontslagen

De bezuiniging bij de rijksoverheid, waardoor in vier jaar tijd 15.000 banen moeten verdwijnen, zal geen gedwongen ontslagen tot gevolg hebben. Deze afspraak hebben minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) en de ambtenarenbonden gisteren vastgelegd in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor rijksambtenaren.

Ambtenaren van wie de functie vervalt, kunnen elders binnen de rijksoverheid aan de slag. Zij moeten zich dan wel houden aan „bindende spelregels rond het aanvaarden van nieuw werk”, zo is in het akkoord te lezen. Voor het hele Rijk komt één functiegebouw, wat het overstappen van ambtenaren tussen rijksdiensten moet bevorderen.

In het onderhandelingsakkoord staat ook dat de ambtenaren de komende vier jaar in totaal 13,2 procent extra inkomen krijgen. Dit is inclusief een stapsgewijze verhoging van de eindejaarsuitkering tot een volledige dertiende maand in 2010. De cao moet met terugwerkende kracht per 1 januari 2007 ingaan.

Het vorige conceptakkoord, dat twee weken geleden bereikt werd, is in het voordeel van de ambtenaren aangepast. In het nieuwe akkoord gaat de eerste loonsverhoging van 2,3 procent niet per 1 april, maar al per 1 januari van dit jaar in. Ook hoeven senioren niet langer vrije dagen in te leveren. De bonden gaan de komende weken het nieuwe akkoord voorleggen aan hun leden.

Ter Horst wilde geen afspraken maken over doorbetaling van stakingsuren. De bonden noemen dit een „gemiste kans om weer te komen tot goede arbeidsverhoudingen”.