Belang van de burger

Auteur Jeroen Corduwener noemt (nrc.next, 20 april) de export van kippendelen naar Afrika een bedreiging voor de agrarische sector in Afrika. Het is echter een belangrijke verbetering van de levensstandaard voor Afrikanen. Waar de Afrikaanse burger meerdere euro`s voor een kip moet betalen, kan hij nu voor 70 cent een heel kilo krijgen dankzij de open grenzen. De Afrikaanse boer moet gaan concurreren op arbeidsintensieve producten. Dat is een omslag, zeker, maar het doel van open grenzen is een beter leven voor alle burgers, niet het in stand houden van inefficiënt producerende bedrijfjes.

Om dezelfde reden moet Europa de importheffingen op Chinese textiel nodig schrappen. Deze dwingen Europese consumenten nu de duurdere Portugese kleding te kopen en zijn niet in het belang van de burger. En om die burger moet het altijd gaan.

    • Erik Kok Heerhugowaard