Aantal slachtoffers kleine criminaliteit licht gedaald

Voorburg, 27 april. Het aantal slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit is gedaald. Twee jaar geleden gaf 29 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan hiervan slachtoffer te zijn geweest. Dat percentage komt nu uit op 26. Nederlanders zijn vooral minder het slachtoffer geworden van fietsdiefstallen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Veiligheidsmonitor Rijk van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie.In sterk verstedelijkte politieregio`s, zoals Utrecht, Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, ligt het percentage slachtoffers boven het landelijk gemiddelde van 26 procent. Ook Gelderland-Zuid heeft een met 31,3 een hoger percentage slachtoffers dan gemiddeld.