‘Verlies van banen verbaast me niet’

De ondernemingsraad van ABN Amro verkiest overname door Barclays boven het opknipscenario van het bankentrio.

Hans Westerhuis, voorzitter van de Europese Ondernemingsraad bij ABN Amro. Amsterdam, 26 april 2007. foto Maarten van Haaff Haaff, Maarten van

Voorzitter Hans Westerhuis van de Europese ondernemingsraad van ABN Amro klom dinsdag in de pen om ‘zijn’ 48.000 medewerkers zijn standpunt over de overnamestrijd uit te leggen. Hij wees, nog vóór het bankentrio met een tegenbod kwam, opdeling van de bank af.

Vanmiddag zou Westerhuis (56) zijn standpunt op de aandeelhoudersvergadering toelichten.

U schrijft dat u de overname door Barclays nog moet onderzoeken, maar de bank wel al een goede partner vindt. Waarop baseert u dat?

„Tot nu toe kan ik het Barclays-bod alleen maar afzetten tegen de voorstellen van hedgefonds TCI. Het bankentrio van Royal Bank of Scotland heeft nog geen uitgewerkt plan, maar afgaand op berichten in de media wil het consortium wat TCI wil: opsplitsen. Daar ben ik op tegen, omdat het slechts rekening houdt met belang van de aandeelhouders: verkoop tegen een zo hoog mogelijke prijs. De bank heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet ook rekening houden met de twee andere stakeholders: klanten en medewerkers. Barclays is een betrouwbare, vooraanstaande bank.”

Vreest u niet de aangekondigde sanering in het Barclays-plan? Er gaan strak bijna 24.000 mensen uit.

„Daar ben ik niet verbaasd over. Ik weet dat bij Barclays de noodzaak sowieso hoog is om banen te schrappen of uit te besteden. Ik hoor al tijden een aantal van 15.000. Daar komt dan nu nog een reductie van 9.000 bij. Ook bij ons is het efficiënter inrichten van de organisatie een continu proces.”

Denkt u dan dat onder het consortium meer banen zullen sneuvelen?

„Daar kan ik alleen maar naar gissen. In de media lees ik dat bij een opsplitsing 4,5 tot 5 miljard euro aan synergievoordelen kan worden bereikt. Als ik dat deel door een gemiddeld salaris, zou het aantal te schrappen banen de 25.000 ver overschrijden.”

Waarom dringt u niet aan op het behoud van een zelfstandig ABN Amro? Of is het daarvoor te laat?

„Ik sluit dat scenario zeker niet uit, maar het is niet erg waarschijnlijk. Mijn grootste belang is om onze klanten te kunnen blijven bedienen op de manier zoals we dat altijd al doen. Als we daarin slagen, beschermt dat ook de positie van de medewerkers.”

Ben u er rouwig om dat de bank verdwijnt?

„Ik kan me het sentiment bij veel collega’s voorstellen dat het erg jammer is. Zelf kijk ik er rationeel tegenaan. De geschiedenis van de bank is een continu proces van fusies, overnames en het afstoten van dochters geweest. Er is geen enkele medewerker die langer dan 17 jaar voor ABN Amro werkt. De laatste jaren heeft de bank met verschillende overnamescenario’s rekening gehouden. Daar heeft de raad van bestuur ons steeds van op de hoogte gehouden. Het liefst waren we senior partner in een fusie geweest: dat wij Barclays of Royal Bank of Scotland hadden overgenomen. We zijn nu de onderliggende partij. Wat we nog kunnen doen, is hameren op de belangen van álle belanghebbenden.”

In welke hoedanigheid gaat u de aandeelhouders toespreken?

„Als voorzitter van de Europese ondernemingsraad heb ik sowieso spreektijd. Maar ik heb zelf ook aandelen, 519 stuks. Die heb ik maar aangemeld. Wie weet, heb ik de doorslaggevende stem.”

    • Philip de Witt Wijnen