Vanaf 1 mei open grens werknemers O-Europa

Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat ermee akkoord dat per 1 mei de grenzen volledig worden opengesteld voor Polen en andere werknemers uit Oost-Europa. Dat bleek gisteren tijdens een debat hierover met minister Donner (Sociale Zaken, CDA).

De bewindsman wil werkgevers vanaf 1 mei niet meer verplichten een tewerkstellingsvergunning aan te vragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), wanneer zij werknemers halen uit één van de acht Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 toetraden tot de Europese Unie. Voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije, landen die later toetraden, blijft die verplichting voorlopig wel gelden.

Met name de PvdA-fractie twijfelde vorige week nog of ze het voorstel van Donner wilde steunen. Kamerlid Ton Heerts wilde eerst meer toezeggingen dat werkgevers die zich via detacheringsconstructies schuldig maken aan uitbuiting van Oost-Europese werknemers hard worden aangepakt. Donner heeft toegezegd te zoeken naar juridische mogelijkheden om deze ‘inleners’ aan te pakken. Het gaat dan om werkgevers die zich willens en wetens medeschuldig maken aan uitbuiting, door een malafide uitzendbureau in te huren dat de werknemers onderbetaalt en anderszins uitbuit. Donner vergelijkt dit met heling.

De bewindsman heeft ook een oplossing verzonnen voor het probleem dat gemeenten na het opheffen van de werkvergunning moeilijker kunnen controleren of de huisvesting wel deugt. Zij krijgen voortaan adresgegevens via de Belastingdienst.

Heerts zei tevreden te zijn met de toezeggingen en het openstellen van de grenzen te zullen steunen. Daarmee is in elk geval een meerderheid van CDA, PvdA, VVD en D66 voor het openstellen van de grenzen. SP en de PVV zijn tegen. Wat GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP doen, zal morgen blijken bij de stemming over een aantal ingediende moties.