Sisyphus-arbeid. Een dag bestaat uit vierentwintig uren. Na drieëntwintig uur, negenenvijftig minuten en negenenvijftig seconden staat de klok weer op 00:00:00.