Nederlandse en Europese steun voor parlementariër Polen

Rotterdam. Het Europees Parlement (EP) betuigde gisteren met een langdurig applaus zijn solidariteit aan de Poolse Europarlementariër en oud-minister van Buitenlandse Zaken Bronislaw Geremek. De Poolse regering wil de 75-jarige Geremek zijn mandaat als europarlementariër ontnemen, omdat hij weigert een verklaring te tekenen waarin hij stelt nooit lid te zijn geweest van de Poolse geheime dienst. In een open brief noemt Geremek deze eis ”in strijd met de Grondwet en de menselijke waardigheid”. Hij zegt al talrijke keren te zijn onderworpen aan verplicht antecedentenonderzoek. In de Tweede Kamer eist de VVD dat minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) de Poolse ambassadeur ontbiedt en hem duidelijk maakt dat aantasting van de onafhankelijkheid van een gekozen Poolse volksvertegenwoordiger voor Nederland onaanvaardbaar is. De delegatieleiders van de Nederlandse partijen in het Europees Parlement roepen de Nederlandse regering in een brief op de zaak te onderzoeken en daarvan verslag uit te brengen.