Managers lopen bij prijskartel kans op boete

Managers van Nederlandse bedrijven die leiding hebben gegeven aan een kartel, kunnen binnenkort ook individueel worden gestraft met een maximale boete van 450.000 euro. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het kabinetsvoorstel over wijziging van de Mededingingswet, kan de maatregel deze herfst in werking treden.

„Geen manager kan zich dan nog permitteren onverzekerd een baan te aanvaarden”, zegt advocaat Charles van Sasse van Ysselt, specialist in mededingingsrecht en bedrijfsconcentraties bij het kantoor Nauta Dutilh in Brussel, desgevraagd.

De geldboete voor individuele ondernemers die zich schuldig hebben gemaakt aan kartelvorming is extra actueel nu Europees Commissaris voor Mededinging Neelie Kroes in haar jacht op Europese kartels een aantal Nederlandse bedrijven in het vizier heeft. Vorige week deelde Kroes hoge boetes uit aan drie Nederlandse bierbrouwers, Heineken, Grolsch en Bavaria, omdat ze bewezen achtte dat de brouwers jarenlang de prijzen kunstmatig hoog hebben gehouden. Kroes onderzoekt de situatie bij een aantal producenten van badkamerartikelen waaronder Sphinx in Maastricht, Venlo Sanitair in Venlo en een vestiging van het Duitse Grohe in Zoetermeer, die verdacht worden van onderlinge illegale prijsafspraken. Ook vliegtuigmaatschappijen Air France-KLM, British Airways en Lufthansa worden verdacht van prijsafspraken. Vorig jaar deden inspecteurs van de Europese Commissie invallen bij diverse kantoren van deze maatschappijen.

Oud-minister Brinkhorst van Economische Zaken ijverde ervoor, gezien het schandaal rondom de bouwfraude, dat bestuurders van bedrijven die zich schuldig maken aan kartelvorming, ook individueel bestraft moesten kunnen worden. Dat leidde tot een kabinetsvoorstel de Mededingingswet flink aan te scherpen. De boetes zullen „een afschrikwekkende werking” hebben op direct betrokkenen zoals directeuren, bestuursleden en commissarissen, aldus Brinkhorst.