Koopje voor het Dordrechts Museum

Dordrecht. Een onlangs door het Dordrechts museum aangekocht topwerk van de 17de eeuwse schilder Arnold Houbraken (1660-1719) is na restauratie vijf tot tien keer in waarde toegenomen, naar aanleiding van een bericht daarover in dagblad Trouw. Het gaat om het schilderij De roeping van Mattheüs uit 1710 dat eind vorig jaar in Keulen is aangekocht.