Kans op aanslag is afgenomen

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is afgenomen. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) gisteren bekendgemaakt. Een belangrijke reden is dat enkele jihadistische netwerken zijn „uiteengevallen door zowel ingrijpen van de overheid als eigen gebrek aan leiderschap en interne verdeeldheid”. Ook zouden recente veroordelingen (bijvoorbeeld de Hofstadgroep) en uitzettingen een „afremmende invloed hebben op nieuwe aanwas”. Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland is verlaagd van „substantieel” naar „beperkt”. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag „relatief gering is”, maar „zeker niet geheel uit te sluiten”. De NCTb maakt gebruik van informatie van inlichtingendiensten, maar ook van openbare bronnen. Radicaal islamitisch gedachtegoed groeit nog steeds, vooral onder jongeren en op internet, maar leidt tot niet „meer dan incidentele bereidheid tot geweld”. (NRC)