Impasse rond Postwet

CDA en PvdA zijn er gisteren niet in geslaagd een oplossing te vinden voor het conflict over de bescherming van postbodes in de Postwet. Na onderling overleg hielden de Kamerleden Van Vroonhoven (CDA) en Crone (PvdA) vast aan hun eerdere standpunten.

Crone wil een vast uurloon voor postbodes opnemen in de wet om postbodes te beschermen. Het CDA is tegen, omdat de partij vindt dat de arbeidsvoorwaarden een zaak is tussen werkgevers en de vakbonden. Van Vroonhoven: „Ik heb enkele handreikingen gedaan om tot een oplossing te komen, maar Crone wil per se vasthouden aan het door hem voorgestelde amendement.”

Van Vroonhoven heeft Crone voorgesteld een motie te steunen, waarin het kabinet maatregelen kan nemen als blijkt dat werknemers worden uitgebuit. Crone vindt dat onvoldoende. Crone zou de wet kunnen blokkeren als het CDA zijn amendement niet steunt.