Geen beperking voor omstreden medicijnen in EU

Rotterdam, 26 april. - Pogingen van christelijke europarlementariërs om beperkingen op te leggen aan bepaalde geavanceerde medicijnen op de Europese markt zijn op niets uitgelopen. Gisteren werd in het Europees Parlement gestemd over de richtlijn `Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie` die onder andere voorziet in één Europees vergunningenstelsel voor medicijnen. De richtlijn strekt zich uit tot medicijnen die op het gebruik van stamcellen en menselijk weefsel zijn gebaseerd. Lidstaten behouden in het nieuwe stelsel de bevoegdheid om bepaalde medicijnen op de nationale markt te weigeren. De christelijke afgevaardigden vonden dit samen met de Duitse Groenen niet ver genoeg gaan en wilden de geavanceerde geneesmiddelen buiten het Europese vergunningenstelsel houden. Zij hebben hiervoor echter geen meerderheid in het parlement kunnen verwerven.