De Hond moet betalen

Opiniepeiler Maurice de Hond moet ‘de klusjesman’ ruim 100.000 euro betalen.

De Hond had niet billijk jegens de man gehandeld, zo vond de rechter gisteren.

Opiniepeiler Maurice de Hond moet ruim 100.000 euro schadevergoeding betalen aan de ‘klusjesman’ en zijn vriendin. En hij mag ze niet meer blijven aanwijzen als verdachten in de Deventer moordzaak, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 250.000 euro. Gisteravond was de website van De Hond www.geenonschuldigenvast.nl nog niet aan het vonnis aangepast.

De rechtbank van Amsterdam bevestigde gisteren het oordeel van de kort gedingrechter, die in december De Hond liet weten dat hij onrechtmatig handelde door de klusjesman te blijven beschuldigen. Desalniettemin publiceerde De Hond dit jaar nog een paginagrote advertentie in de dagbladen. Daarin uitte hij gedetailleerd beschuldigingen tegen de twee zijdelings bij de Deventer moordzaak betrokken personen.

Het tweetal had bijna twee ton schadevergoeding geëist, aan immateriële schade, gederfde inkomsten en advocatenkosten. De Amsterdamse rechters kwamen op ongeveer de helft uit. Het tweetal werkte namelijk vooral als uitzendkracht en dat verdient toch minder. De immateriële schade wogen zij voor de vriendin op 35.000 euro en voor de klusjesman zelf op 60.000 euro. Hun hele advocatenrekening komt echter in aanmerking voor vergoeding.

De rechter keert in geruchtmakende strafzaken vaker hoge bedragen uit aan mensen die onder de wielen van justitie zijn gekomen. De ten onrechte veroordeelden in de Puttense moordzaak ontvingen samen 1,2 miljoen euro. De onschuldig veroordeelde Cees B., in de Schiedammer Parkmoord, kreeg zes ton. Maurice de Hond liet op zijn weblog gisteren weten in beroep te gaan.

De Hond moet binnenkort ook nog voor de strafrechter komen. De officier van justitie vervolgt hem voor het delict laster. Daarop staat volgens artikel 262 van het wetboek van strafrecht een gevangenisstraf van ‘ten hoogste twee jaar’ of een geldboete. De officier moet dan bewijzen dat De Hond de klusjesman en zijn vriendin vals beschuldigde, namelijk „wetende dat het ten laste gelegde feit in strijd met de waarheid is’’. Laster is het opzettelijk iemands eer of goede naam aanranden. Dan gaat het dus ook over de inhoud van de beschuldigingen.

De Hond kondigt in zijn weblog aan de rechter te zullen vragen om tenminste acht getuigen te mogen horen. De civiele rechter heeft De Hond toestemming gegeven in dat proces de klusjesman nog te mogen beschuldigen. Buiten deze zitting moet hij echter z’n mond houden.

In de civiele zaak van gisteren ging het om een afweging van het recht van de Hond om vrij zijn mening te mogen uiten tegenover het recht van twee andere burgers op hun goede naam. Het ging dus niet over de vraag of De Hond gelijk had, maar of hij billijk handelde. De kort geding rechter vond al in december dat dat niet het geval was. Toen werd opgemerkt dat er wel degelijk iets met de klachten van De Hond gedaan was: hij had ervoor gezorgd dat het graf van het slachtoffer was geopend, er een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad liep en het parket met een nieuw onderzoek was begonnen. De Hond was dus geen roepende in de woestijn geweest. Dat hij tegelijkertijd doorging met het „bij herhaling en indringend in het openbaar aanwijzen van een ander als de moordenaar” , ging echter te ver’’ vond de rechter. Dat was onnodig grievend en beschadigend.

De vonnissen zijn te lezen op www.rechtspraak.nl zaak AZ 5082 en zaak BA 3691 Het weblog en de mediacampagne: op www.geenonschuldigenvast.nl en www.mauricedehond.nl