Crisis binnen bestuur PvdA

De top van de Partij van de Arbeid is gisteravond in spoedberaad bijeengekomen. Toen deze krant even na elf uur naar de drukker ging, was de verwachting dat het hele partijbestuur zou aftreden.

Reden voor de bijeenkomst was het aftreden van partijvoorzitter Michiel van Hulten, gisterochtend. Van Hulten stapte op na een conflict met het bestuur over de PvdA-koers. Drie bestuursleden – Rian van Dam, Saskia Duives en Jan van der Moolen – gaven Van Hulten maandagavond per brief aan het oneens te zijn met zijn visie op de partijvernieuwing. Van Hulten zag dit het als een vertrouwensbreuk.

Op de achtergrond speelt de evaluatie van de verkiezingscampagne, waarmee een commissie onder leiding van de Tilburgse burgemeester Vreeman volgende maand komt. Van Hulten was campagneleider tijdens de verkiezingen. Vooruitlopend op Vreemans conclusies was Van Hulten al begonnen met veranderingen binnen de partij. Zo wilde hij een permanente campagnecommissie en kandidatencommissie instellen.

Van Hulten erkent dat het verlies bij de laatste verkiezingen van negen zetels de spanning binnen de partij heeft vergroot. „Ik heb de afgelopen vier maanden geprobeerd de verhoudingen in het bestuur te verbeteren, met heisessies. Ik moet kunnen rekenen op de steun van het bestuur. In plaats daarvan komen drie bestuursleden met een reeks voorbeelden waarin ik het niet goed zou hebben gedaan. Ik had grote ambities om de partij te veranderen, onder meer door leden meer ruimte te geven. Door de verdeeldheid is het daar niet van gekomen.”

Ongeacht de uitkomst van het spoedberaad van gisteravond, zal de PvdA op korte termijn een partijcongres uitschrijven om in elk geval een nieuwe partijvoorzitter te kiezen.