Bondskanselier was nooit lid eigen partij

Hij trad op als partijvoorzitter. Als erevoorzitter. Als bondskanselier zelfs. Maar één ding was hij nooit: gewoon partijlid.

Ludwig Erhard, de tweede bondskanselier en architect van het Duitse ‘Wirtschaftswunder’, is naar nu blijkt nooit lid geweest van de CDU.

Erhard was kanselier van 1963 tot 1966. De sigaar rokende Beier was de opvolger van zijn vermaarde partijgenoot Konrad Adenauer, de eerste regeringsleider van het zelfstandige West-Duitsland.

Erhard maakte naam als drijvende kracht achter de economische wederopstanding van het door de oorlog verwoeste Duitsland. Hij introduceerde de ‘sociale markteconomie’, de combinatie van vrije markt en verzorgingsstaat. In 1967 – tien jaar voor zijn dood – werd hij erevoorzitter van de christen- democratische CDU.

In weekblad Stern onthult een voormalig medewerker nu dat Erhard nooit CDU-lid is geweest. De wetenschappelijke stichting van de CDU, die de partijarchieven beheert, bevestigt dit. Volgens een medewerker heeft Erhard zelfs „geen contributie betaald”.

De logische consequentie van Erhards partijloosheid wordt bevestigd door een hoogleraar rechten: „Wie geen lid is, kan ook geen partijvoorzitter worden.”