Bayrou uit harde kritiek op Sarkozy

De Franse prominente centrumpoliticus François Bayrou heeft scherpe kritiek op presidentskandidaat Nicolas Sarkozy. Hij beschuldigt hem onder meer van „een voorliefde voor intimidatie en dreiging”.

Bayrou kondigde gisteren op een persconferentie aan dat hij een nieuwe centrumpartij opricht – de Parti Démocrate – en dat hij geen stemadvies geeft voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, volgende week zondag. De zeven miljoen kiezers (18,5 procent) die afgelopen zondag op Bayrou stemden in de eerste ronde, kunnen de doorslag geven in de strijd tussen de overgebleven kandidaten, Sarkozy en Ségolène Royal.

Bayrou zei gisteren ook niet op wie van hen hij zelf zal stemmen. Maar zijn kritiek op Sarkozy was aanmerkelijk scherper dan die op Royal. Hij verwijt Sarkozy enerzijds een te grote verwevenheid met „machtige netwerken” in zakenleven en media, en anderzijds een gebrek aan respect voor critici en andersdenkenden. „Dat is niet mijn opvatting van democratie.”

Zijn kritiek op Royal is veeleer gericht op haar programma, dat volgens Bayrou „lijnrecht ingaat tegen alles wat nodig is om Frankrijk weer op gang te krijgen”. Volgens Bayrou is het land „fragiel” en „gewond”. Hij ziet drie grote problemen: „een zieke democratie”, een verouderd sociaal stelsel en een gebrek aan economische groei. Hij verwijt Royal het „in stand houden van de illusie dat de staat alles kan oplossen”.

Volgens Bayrou heeft zowel Sarkozy als Royal hem afgelopen maandag gebeld om te praten over samenwerking. Hij zei dat dit in tegenspraak was met hun houding tijdens de campagne, toen ze hadden geprobeerd hem volledig te negeren.

Bayrou wil wel ingaan op de uitnodiging van Royal om een publiek debat te voeren. Voorwaarde is wel dat zo’n debat op televisie wordt uitgezonden. Bayrou wil ook in debat met Sarkozy, maar die wees dat gisteravond af. Volgens Sarkozy hebben de Fransen gekozen voor een debat tussen twee tegengestelde visies en is er geen plaats voor een derde man in de finale.

De regionale krant Sud-Ouest onthulde gisteren een opname van maart waarin Bayrou uitlegt dat hij al drie jaar niet met Sarkozy gesproken heeft. De laatste keer was toen hij in 2004 een voorstel van Sarkozy afwees om „een alliantie te smeden tegen Chirac”. Sarkozy hield er toen nog rekening mee dat zijn partijgenoot herkozen wilde worden als president. „Sindsdien heerst kou tussen ons”, vertelde Bayrou, die gevraagd had deze uitlatingen niet te publiceren. Sarkozy ontkent.