Alle zenuwstelsels zijn 600 mln jaar oud

Rotterdam. Het zenuwstelsel van wormen, insecten en gewervelde dieren (vissen, mensen) gaat terug op een gemeenschappelijke voorouder die ongeveer 600 miljoen jaar geleden leefde. Dit blijkt uit een onderzoek van de activiteit van bij het zenuwstelsel betrokken genen in het embryo van de primitieve in zee levende borstelworm Platynereis dumerilii. In dit paar centimeter lange `levende fossiel` van de ringwormenfamilie blijken op cruciale momenten in de ontwikkeling van het zenuwstelsel zes dezelfde genen op dezelfde wijze actief te zijn als bij mensen en andere gewervelden. Het is uitgesloten dat deze overeenkomst op toeval berust, schrijft een team van Duitse, Engelse en Franse biologen in het vakblad Cell. Over de kwestie van de oorsprong van het dierlijk zenuwstelsel wordt al ruim honderd jaar getwist.