6 DEBAT

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Amsterdam: De Rode Hoed. Tijd: 20.00u. Voertaal: Engels. Toegang: gratis. Res: info@huijskens-istha.nl

Thema van dit Economist-debat is: Women are the most wasted resource in the world. Het beperkte gebruik van vrouwelijk potentieel remt de economische groei. Veel vrouwen hebben nog steeds geen toegang tot betaald werk. Daarnaast werken vrouwen onder hun kwalificatieniveau. Is een scheve verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke aandeel in de beroepsbevolking onvermijdelijk? Hoe ziet de sociale en economische balans tussen werken en kinderen opvoeden eruit? Sprekers: o.a. Naema Tahir, Heleen Mees, Thessa Sambou.