Voor racisme gevangenis in

Xenofobie en discriminatie naar ras worden strafbaar gesteld in de Europese Unie.

Het bewijs dat de EU over meer dan alleen economie gaat, vindt de Commissie.

Tijdens een demonstratie begin deze maand in Oss van extreem-rechtse partijen, waaronder de Nederlandse Volksunie, werden racistische leuzen geroepen. De politie verrichtte dertig aanhoudingen. Foto nrc.next Europa, Nederland, Oss, 07-04-2007 De neo-nazistische Nederlandse VolksUnie demonstreert vandaag samen met andere neo-nazistische partijen, zoals Jeugdstorm en Blood & Honour/RVF, NVU. Duitse neo-nazistische partijen zijn ook aanwezig. De politie is ruim vertegenwoordigd om deze kleine groep te begeleiden. Foto: EJ Geen naamvermelding!!!! EJ

Zes jaar onderhandelen kostte het de Europese Unie voordat eind vorige week een akkoord werd bereikt over het strafbaar stellen van gedrag dat kan aanzetten tot xenofobie en rassendiscriminatie.

Het begon met het tegengaan van racisme. Maar al gauw sloeg de spraakverwarring toe en ging het over alles: holocaust, homohaat, vrijheid van meningsuiting, de slachtoffers van Stalin, hakenkruizen, hamer en sikkel, de Armeense genocide, de burgeroorlog in Rwanda.

Eind 2001 leek het voornemen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, nog zo overzichtelijk: strafbaar stellen van racisme. Toen kwamen de tegenwerpingen, de nuanceringen, de historische connotaties. Toen duurde het nog zes jaar alvorens de 27 ministers er uit waren.

Sinds eind vorige week is het zover: de strijd tegen racisme en vreemdelinghaat krijgt een Europese dimensie. In alle landen van de Europese Unie worden bepaalde gedragingen die kunnen aanzetten tot rassendiscriminatie en xenofobie strafbaar gesteld. Wat voor gedragingen dit zijn staat nauw omschreven in het zogeheten kaderbesluit. Net als de straf die nationale rechters ten minste dienen op te leggen voor de ergste vergrijpen: afhankelijk van het vergrijp variërend van één tot drie jaar.

Materieel heeft het weinig te betekenen, moesten veel ministers erkennen. In de meeste landen van de Unie is dergelijk gedrag toch al niet toegestaan. Enkele lidstaten, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Oostenrijk en België, hebben bovendien het ontkennen van de Holocaust expliciet in de wet opgenomen. In Nederland bestaat al jarenlange jurisprudentie die volgens minister Hirsch Ballin (CDA, Justitie) alles dekt wat nu in de nieuwe regeling staat. Het besluit van de Unie heeft dan ook vooral een hoge symboolwaarde. „Duidelijk is nu dat de EU niet alleen gaat over economie, maar ook een morele verantwoordelijkheid kent”, aldus de Italiaanse eurocommissaris Franco Frattini.

Weinig is er nog over van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie zoals dat in 2001 werd gepresenteerd. Toen ging het nog over een zeer lange lijst van gedragingen en uitingen die allemaal op dezelfde manier strafbaar zouden moeten worden gesteld binnen de EU. Sindsdien is een debat met vooral veel casuïstiek gevoerd. Ontkennen van de Holocaust? Strafbaar, zei de één. Maar de vrijheid van meningsuiting dan, zei de ander. Meevoeren van hakenkruisen? Strafbaar. Maar wat doen we dan met de hindoes voor wie de swastika een heilig symbool is?

Vervolgens kwamen in 2004 de landen uit Midden-Europa de Unie versterken. Die hadden nog wat rekeningen met de Sovjet-Unie openstaan, bleek al spoedig. Vanuit de Baltische staten werd verzocht om het strafbaar stellen van de hamer en sikkel, voor die landen hét symbool van decennialange communistische onderdrukking. Als het ontkennen van de Holocaust bestraft werd, wilden zij hetzelfde voor de moorden die onder Stalin zijn gepleegd. De Armeense gemeenschap kwam met hetzelfde voorstel in verband met de volkerenmoord die Turkije volgens hen in 1915 op de Armeniërs had gepleegd.

En dan was er nog het element vrijheid van meningsuiting, dat de laatste jaren in het publieke debat meer op de voorgrond treedt. Hoe meer verbodsbepalingen, hoe meer dit principe in het gedrang dreigt te komen, werd vanuit de Scandinavische landen betoogd. Denemarken weet na de ‘cartoonrellen’ hoe dun het koord is waarop men balanceert.

De cruciale bepaling in de Europese regeling is dat gedrag strafbaar wordt gesteld dat aanzet tot racisme met een duidelijk vooropgezet doel. Voor de definitie van volkerenmoord verwijst de EU naar het Internationaal Strafhof. Van belang voor de Unie is vooral dat nu eindelijk iets over bestrijding van racisme en xenofobie op papier staat. Daarmee wordt de rol van de EU als waardengemeenschap beklemtoond. En dat het akkoord bereikt is onder Duits voorzitterschap is voor de Duitsers zelf, met hun beladen historie, van belang.

    • Mark Kranenburg