Tv-makers willen boek uit de handel

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 25 april. De makers van het VARA/NPS-programma Zembla willen dat het boek De orkaan Ayaan van Volkskrant-redacteuren S. Berkeljon en H. Wansink uit de handel genomen wordt. De eis van Zembla volgt op een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. Die vindt een klacht van Zembla gegrond.

In het hoofdstuk ‘Zembla’ in het boek, dat de politieke carrière van Ayaan Hirsi Ali beschrijft, worden uitspraken toegedicht aan twee Zembla-medewerkers. Het gaat om de maker van de uitzending ‘De Heilige Ayaan’ van 11 mei 2006, Jos van Dongen, en eindredacteur Kees Driehuis. Beiden ontkennen de uitspraken te hebben gedaan.

De citaten suggereren volgens de Raad voor de Journalistiek kwade bedoelingen bij de programmamakers, namelijk dat zij er op uit waren het Kamerlid pootje te lichten.

Een voorbeeld is het aan Jos van Dongen toegeschreven citaat: „Het is eigenlijk jammer dat je mee wilde werken.” Dit zou volgens de auteurs, die zeggen zich te baseren op getuigenverklaringen, gezegd zijn na afloop van het interview dat Zembla had met Hirsi Ali.

Door de citaten – door de auteurs uit tweede hand vernomen – als feiten te presenteren en geen wederhoor toe te passen, is de integriteit van de Zembla-medewerkers aangetast, aldus de Raad voor de Journalistiek. Die noemt de handelwijze van de Volkskrant-redacteuren „journalistiek en maatschappelijk” onaanvaardbaar noemt.

Redacteur Wansink zegt in een reactie de uitspraak onbegrijpelijk te vinden. „Wij blijven voor 100 procent achter onze tekst staan. De Raad voor de Journalistiek is geen rechter en ik erken de uitspraak dan ook niet. Als Zembla het boek uit de handel wil hebben, moet men maar naar de rechter stappen. Ik geef ze weinig kans.”

De Zembla-uitzending vormde de opmaat voor de politieke ophef over de identiteit van Hirsi Ali. Minister Verdonk (VVD) zei dat wat haar betreft Hirsi Ali nooit het Nederlanderschap heeft verkregen, omdat ze gelogen had over haar identiteit.