Terreurcoördinator: kans op aanslag afgenomen

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is afgenomen. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) vanmiddag bekendgemaakt.

Een belangrijke reden voor de afgenomen dreiging is dat enkele jihadistische netwerken „uiteengevallen door zowel ingrijpen van de overheid als door eigen gebrek aan leiderschap en interne verdeeldheid.”

Ook zouden recente veroordelingen (van bijvoorbeeld de Hofstadgroep) en uitzettingen een „afremmende invloed hebben op nieuwe aanwas” hebben. Het is daarom „vrij rustig” rond deze extremistische islamitische groepen.

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) – dat normaliter vier keer per jaar wordt bijgesteld – is daarom is verlaagd van „substantieel” naar „beperkt”. Dit betekent dat „de kans op een terroristische aanslag op dit moment relatief gering is, maar dat een aanslag zeker niet geheel is uit te sluiten”.

De NCTb maakt voor zijn analyses gebruik van geheime informatie van inlichtingendiensten, maar kijkt ook naar openbare bronnen.

Volgens de coördinator wint het radicale islamitisch (salafistisch) gedachtegoed nog steeds aan invloed in Nederland, vooral onder jongeren en op internet. Maar die toenemende invloed lijkt op dit moment niet te leiden tot „meer dan incidentele bereidheid tot geweld”.