Riool stuwt woonlasten omhoog

Nederlandse huishoudens zien dit jaar de gemeentelijke woonlasten met gemiddeld 4 procent stijgen. Deze stijging is vooral te wijten aan een hogere belasting op gebruik van het riool, het rioolrecht.

Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Veel gemeenten hebben een fors deel van hun rioolnet moeten vervangen. De kosten hiervan betalen gemeenten uit het rioolrecht. De kosten van vervanging verklaren grotendeels de verhoging van het rioolrecht met gemiddeld 6,7 procent tot gemiddeld 144 euro per huishouden per jaar.

Het rioolrecht stijgt ook, omdat sommige gemeenten, Leiden bijvoorbeeld, deze belasting nu pas invoeren en omdat gemeenten een groter deel van de kosten van het riool willen dekken. De woonlasten in deze gemeente stegen het sterkst, met 167 euro, mede door invoering van de reinigingsheffing. De lasten daalden het sterkst in de Limburgse gemeente Leudal, met 127 euro.

De belangrijkste bron van gemeentelijke belastinginkomsten, de onroerendezaakbelasting (OZB), mag van het Rijk niet te sterk stijgen. Gemeenten mogen het OZB-tarief met niet meer dan 2,75 procent verhogen als zij een hoger dan gemiddeld tarief heffen. Veel gemeenten zitten nu aan hun maximumtarief.

Het rioolrecht zal de woonlasten omhoog blijven stuwen. Deze belasting zal de komende 10 jaar verdubbelen, verwacht Hugo Gastkemper, directeur van Rioned, koepelorganisatie van overheden en bedrijven die met het riool te maken hebben. Gemeenten moeten in de periode 2006-2015 10 miljard euro investeren in het rioolnet „en deze schatting is aan de voorzichtige kant”.