opinext@nrc.nl

‘Als er in 2009 geen nieuw verdrag is, moet de EU doorgaan met een Commisie waarin elke lidstaat vertegenwoordigd is en veel eurocommissarissen niet weten waarmee ze hun dag moeten doorbrengen’, aldus Ben van der Velden (nrc.next, 24 april). Dit klopt niet. Als er in 2009 geen nieuw verdrag is, blijft het verdrag van Nice van kracht. En dit bepaalt dat zodra de EU 27 lidstaten telt, het aantal Commissieleden in 2009 kleiner wordt.

Eppo Jansen

Den Haag

    • Eppo Jansen den Haag