Makers tv-programma willen boek uit handel

De makers van hetVARA/NPS-programma Zembla willen dat het boek De orkaan Ayaan van de Volkskrant-redacteuren S. Berkeljon en H. Wansink uit de handel genomen wordt. De eis van Zembla volgt op een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. Die vindt een klacht van Zembla gegrond.

In het hoofdstuk ‘Zembla’ in het boek, dat de politieke carrière van Ayaan Hirsi Ali beschrijft, worden uitspraken toegedicht aan twee Zembla-medewerkers. Het gaat om de maker van de uitzending ‘De Heilige Ayaan’ van 11 mei 2006, Jos van Dongen, en eindredacteur Kees Driehuis. Beiden ontkennen de uitspraken gedaan te hebben.

Door de citaten – door de auteurs vernomen uit tweede hand – als feiten te presenteren en geen wederhoor toe te passen, is de integriteit van de Zembla-medewerkers aangetast, aldus de raad die de handelwijze van de Volkskrant-redacteuren „journalistiek en maatschappelijk” onaanvaardbaar noemt.

Redacteur Wansink zegt in een reactie de uitspraak onbegrijpelijk te vinden. „Wij blijven voor honderd procent achter onze tekst staan. De Raad voor de Journalistiek is geen rechter en ik erken de uitspraak dan ook niet. Als Zembla het boek uit de handel wil hebben, moet men maar naar de rechter stappen. Ik geef ze weinig kans”, aldus Wansink.

De Zembla-uitzending vormde de opmaat voor de politieke ophef over de naam van Hirsi Ali. Minister Verdonk (VVD) zei dat wat haar betreft Hirsi Ali nooit het Nederlanderschap heeft verkregen, omdat ze gelogen had over haar identiteit.