Kamer akkoord met open grenzen

Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat ermee akkoord dat per 1 mei de grenzen volledig worden opengesteld voor werknemers uit Oost-Europa. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende kamerfracties.

Met name de PvdA, maar ook GroenLinks, twijfelde vorige week nog of werkgevers die zich via detacheringsconstructies schuldig maken aan uitbuiting van werknemers uit de nieuwe lidstaten, hard genoeg worden aangepakt. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) heeft gisteren in een brief toegezegd te zoeken naar juridische mogelijkheden om deze ‘inleners’ aan te pakken. Ook heeft hij een oplossing verzonnen voor het probleem dat gemeenten na het opheffen van de werkvergunning moeilijker kunnen controleren of de huisvesting wel deugt. Zij krijgen gegevens via de Belastingdienst.

Donner komt hiermee grotendeels, maar niet volledig, tegemoet aan de eisen van de Kamer. Kamerlid Ton Heerts (PvdA) wilde inlenende werkgevers verantwoordelijk stellen voor betaling van ten minste het minimumloon. Maar volgens Donner zou dat een „ongewenste en zeer ingrijpende verandering in de marktorde” zijn. Wel wil hij onderzoeken of het mogelijk is werkgevers aan te pakken die zich willens en wetens medeschuldig maken aan uitbuiting. Zij maken gebruik van malafide uitzendbureaus, die werknemers minder betalen dan het minimumloon. Volgens Donner is dat vergelijkbaar met heling.

Donner wil geen juridische stappen zetten voor de resultaten bekend zijn van een onderzoek naar certificering van uitzendbureaus. Als blijkt dat deze zelfregulering niet helpt om malafide uitzendbureaus uit te bannen, zal het kabinet mogelijk een vergunningenstelsel invoeren.