Flitsscheiding minder populair

Rotterdam, 25 april. Het aantal flitsscheidingen is vorig jaar gedaald. Het Centraal Bureau (CBS) telde 3.900 huwelijken die zo werden beëindigd. Dat zijn er achthonderd minder dan in 2005, toen het aantal flitsscheidingen met 300 was afgenomen. Bij een flitsscheiding wordt een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, dat vervolgens zonder tussenkomst van de rechter wordt ontbonden.