Discriminatie verbod in EU

De Europese Commissie heeft na zes jaar onderhandelen een akkoord bereikt over het strafbaar stellen van gedrag dat kan aanzetten tot xenofobie en rassendiscriminatie. De EU-lidstaten hebben twee jaar de tijd om hun wetgeving aan te passen aan de regeling.

pagina 12