Daling bijstand in Rotterdam

Rotterdam, 25 april. Het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw afgenomen, met bijna 850. Het gaat om de grootste afname in drie jaar. Vorig jaar zette de daling (-3.400) in, waarmee Rotterdam beter presteerde dan Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Op 31 maart noteerde de stad ongeveer 32.750 uitkeringsgerechtigden. Wethouder Schrijer (Sociale Zaken, Werk en Grotestedenbeleid, PvdA) wijt de dalende trend aan de hoogconjunctuur en de extra inspanningen van de sociale dienst. Afgelopen jaar werd voor ruim 15 miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord.