correcties & aanvullingen

Pindakaas

In het artikel Waarom is het pindakáás (24 april, pagina 35) wordt de herkomst van het woord ‘pindakaas’ verklaard met Nederlandse regelgeving. In de nieuwe versie van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (Amsterdam University Press) dat eind 2007 verschijnt, komt een andere verklaring te staan. Volgens de redacteur van het woord ‘pinda’ bestond het woord pindakaas in het Surinaams Nederlands al in 1783. Een Duitse zendeling vertaalde het woord Sranantongo pienda dokunu (pindakaas) dat jaar met „Pinda-Käse”. In Duitsland zelf heeft het smeersel vanaf de latere introductie Erdnussbutter geheten. Ook de Oxford English Dictionary vermeldt bij het trefwoord pinda een citaat uit 1796 waarin staat dat men in Suriname „butter” maakt van „pinda nuts”, zo weet de redacteur te melden.