Weer wachtlijsten in de jeugdzorg

Den Haag. De wachtlijsten in de jeugdzorg stijgen weer. In Zuid-Holland is het aantal kinderen dat langer dan negen weken wacht op hulp in het eerste kwartaal verveelvoudigd. In de provincie Flevoland staan 240 kinderen op de wachtlijst, terwijl de wachtlijsten begin dit jaar praktisch waren weggewerkt. In de meest provincies neemt de vraag naar zorg fors toe, bevestigt het Inter Provinciaal Overleg dat gegevens bijhoudt van alle provincies.