Wapenbezit in VS

In het commentaar van 18 april reageert nrc.next op de schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia. Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat hier de communis opinio van Nederland wordt nagebalkt. De krant heeft het antwoord op de waarom-vraag gereed: een gestoorde gek schiet 32 studenten neer, omdat de VS het vrije wapenbezit kennen. Deze redenering mist elke logica. Zeker omdat Canada een vergelijkbaar wapenbezit en een fors lager moordpercentage kent. Michael Moore wijst in de film Bowling for Columbine dit verband ook af en zoekt een antwoord in de aard van de Amerikaanse samenleving. Dat lijkt me een betere benadering.

    • Gert Jan de Ruijter Zeist