Vervuiling in China gevaar voor voedsel

Peking. De grond in China is zo zwaar vervuild dat de voedselveiligheid in gevaar is. Ruim 10 procent van alle landbouwgrond is volgens het ministerie van Land en Natuurlijke Hulpbronnen verontreinigd door watervervuiling, overmatig kunstmestgebruik, zware metalen en de stort van afval. Deskundigen vrezen dat de vervuiling en de afname van het landbouwareaal een ”ernstige bedreiging” gaan vormen voor de voedselveiligheid. Zo`n twaalf miljoen ton graan is al besmet met zware metalen. In de eerste tien maanden van vorig jaar slonk het landbouwareaal met bijna 307.000 hectare tot 121,8 miljoen. Volgens minister Sun Wensheng is 120 miljoen hectare het minimum.