SCP constateert tal van misstanden in amateursport

Een op de acht scheidsrechters voelt zich soms of vaak onveilig tijdens het fluiten. Twaalf procent van de sporters is de afgelopen drie jaar getuige geweest van fysieke agressie tijdens het sporten. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport Een gele kaart voor de sport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Bussemaker (PvdA) gaat de misstanden in de amateursport, zoals agressie, discriminatie en alcoholmisbruik, aanpakken.

Een groot deel van de sporters had de afgelopen drie jaar te maken met discriminerende opmerkingen of grappen over homoseksualiteit (14 procent), andere culturen of religies (20 procent) of sekse - vrouwonvriendelijke grappen - (17 procent). Verder blijkt dat bijna de helft van de sporters zich ergert aan overmatig alcoholgebruik rond de sport. Opmerkelijk is dat er onder de sporters minder alcoholonthouders (14 procent) zijn dan onder niet-sporters (29 procent). Wel zijn sporters over het algemeen meer gematigde drinkers dan niet-sporters.

Staatssecretaris Bussemaker zei dit weekend op het Nederlandse Congres voor Sportbestuurders dat het SCP-rapport „geen al te rooskleurig beeld” laat zien. „Het is al langer bekend dat er een hoop mis is in de amateursport, maar je hoopt toch dat het meevalt”, zegt een woordvoerder van het ministerie. „Dit rapport is niet iets om blij van te worden.”

Bussemaker wil „binnen enkele jaren een drastische verbetering” realiseren. Daartoe gaat de staatssecretaris afspraken maken met sportkoepel NOC*NSF en de afzonderlijke sportbonden over een ‘zerotolerancebeleid’. De staatssecretaris betreurt het dat sportbestuurders nog niet op grote schaal acties hebben ondernomen tegen „randverschijnselen” in de amateursport.

SCP-onderzoekster Tiessen-Raaphorst vindt dat niet alleen de nadruk gelegd moet worden op de misstanden in de breedtesport. „De meeste mensen sporten wekelijks zonder problemen. Maar het klopt dat het niet allemaal koek en ei is.” Volgens Tiessen-Raaphorst is er op de sportvelden sprake van „een kleine groep die het verpest voor de rest”.

Oorzaken en gevolgen van de misstanden in de breedtesport hebben Tiessen-Raaphorst en medeonderzoeker Breedveld in hun quick scan niet onderzocht. „Weerhoudt agressie mensen om te gaan sporten en wat doen sportverenigingen aan onwenselijke praktijken in de sport”, zijn volgens Tiessen-Raaphorst interessante vragen. Zij hoopt dat een nieuw breed bevolkingsonderzoek, dat het SCP met het Mulierinstituut gaat uitvoeren, op die vragen antwoord(en) kan geven.

Daarnaast moet onderzocht worden of de initiatieven om onhebbelijkheden in de breedtesport uit te bannen, effect hebben. Een voorbeeld is het zogeheten Masterplan Arbitrage, dat het scheidsrechterprobleem in Nederland moet oplossen. Het plan heeft als doel „meer gekwalificeerde scheidsrechters met minder imagoproblemen in de georganiseerde sport te laten functioneren”.