Postbodes dreigen met blokkades

De postbodes van TNT Post dreigden vanochtend met vrachtwagens vestigingen van de concurrenten Selekt Mail en Sandd te blokkeren als er geen minimale arbeidsvoorwaarden worden opgenomen in de Postwet. De Tweede Kamer zou vanmiddag over die wet stemmen.

„We kunnen niet anders”, zei voorzitter De Vries van de ondernemingsraad van TNT vanochtend. „Het is voor ons erop of eronder.” De Vries vreest dat de liberalisering van de postmarkt ertoe zal leiden dat de lonen van postbodes onder druk komen te staan. Daarom wil hij dat er een vast uurtarief wordt opgenomen in de Postwet. TNT betaalt zijn bezorgers per uur en zegt niet te kunnen concurreren met postbedrijven Sandd en Selekt Mail, die postbodes per bezorgd poststuk belonen.

Met het dreigement deed de ondernemingsraad van TNT een laatste poging om de Tweede Kamer onder druk te zetten om een minimum uurloon in de Postwet vast te leggen. Kamerlid Crone (PvdA) heeft hierover een amendement ingediend, maar het CDA weigert dit voorstel te steunen. Crone overwoog vanochtend de steun voor de Postwet in te trekken als er geen meerderheid is voor zijn amendement in de Tweede Kamer.