Nieuwe richtlijn betaalmarkt EU

De EU neemt vandaag een richtlijn aan voor een gezamenlijke Europese betaalmarkt per 2010. Behalve tot meer gemak moeten schaalvergroting en concurrentie leiden tot lagere prijzen voor betaaldiensten in de EU. Maar voor Nederland zijn er ook keerzijden.

pagina 11