Nederland wijzigt strategie Uruzgan

Het Nederlandse leger wijzigt de strategie in Uruzgan. Het gaat van statische ‘verdieping’ van de invloed in de ‘inktvlek’ rond de drie grootste steden van de Afghaanse provincie naar een meer beweeglijke tactiek. Daarbij worden de Talibaan ook buiten de ‘inktvlek’ aangevallen en in hun bewegingen gehinderd.

De verandering hangt samen met de komst van 300 man Australische ‘special forces’ naar Uruzgan. Zij gaan zich volgens de Australische premier John Howard bezighouden met de verstoring van de commando- en bevoorradingslijnen van de Talibaan.

Door de komst van de Australiërs, aldus bronnen rond de Nederlandse legerleiding, kunnen de Nederlanders zich beweeglijker opstellen. Zo wordt ook ingespeeld op de klacht van de NAVO- bondgenoten in Zuid-Afghanistan (VS, Canada, Groot-Brittannië) dat de Nederlanders in Uruzgan de tegenstander te veel bewegingsruimte gunnen in het overgrote deel van Uruzgan.

Kolonel Rob Querido, van de ‘battle group’ die zo’n derde van het Nederlandse contingent in Uruzgan uitmaakt, zei gisteren in dagblad Trouw dat de nieuwe strategie vermoedelijk tot meer gevechtscontacten leidt. „Door beweeglijker op te treden gaan we die groepen irriteren. Ik verwacht dat ze daarop gaan reageren en dat we meer gevechtscontacten zullen hebben.” Ook Nederland heeft in Uruzgan ‘special forces’. Hun aantal is geheim.

De Australische ‘special forces’ in Uruzgan staan niet onder Nederlands bevel. Wel zal er sprake zijn van coördinatie met de Nederlanders. Na de komst van de Nederlanders vorig jaar trok Australië aanvankelijk 200 man ‘special forces’ terug uit de provincie.

De Tweede Kamer beraadt zich op de toekomst van de Nederlandse inzet in Uruzgan. Het Kamerlid Van Baalen (VVD) pleitte er zondagavond in een debat van NRC Handelsblad voor de Nederlandse troepenmacht volgend jaar te reduceren tot 500 man, en te verplaatsen naar de wat rustigere noordelijke provincies van Afghanistan.