met andere woorden

Het Binnenhof is het symbool van de Nederlandse democratie. „Dus zou de bevolking er ook in weerspiegeld moeten zijn”, vindt Kees van der Hoeven.

De ‘nieuwe Nederlanders’ in ons land worden gerepresenteerd door de minaret, eendrachtig naast het klassieke Torentje. De bijdrage is de negende aflevering in de rubriek ‘Met andere woorden’.

Voor deze rubriek is de redactie op zoek naar originele meningen. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm.

De voorwaarden: het mag geen geschreven tekst zijn, het moet één duidelijke mening bevatten en geschikt zijn om digitaal of in de krant te publiceren.

Stuur uw creatieve bijdrage o.v.v. personalia naar opinext@nrc.nl